قطعه کد

قطعه کد قسمتی از برنامه می باشد که روند اجرای آن بصورت طبیعی و پشت سر هم نباشد . استفاده از حلقه و تابع در زبان سطح پايين موجب بوجود آمدن قطعه كد گرديد كه تقريبا هم قدمت با برنامه نويسي كامپيوتر مي باشد. برای مثال یک قطعه کد فقط در زمانی که شرط خاصی برقرار باشد اجرا می گردد یا قطعه ای از کد به دفعات زیاد و پشت سر هم و به تعداد از پیش تعیین شده ای تکرار می گردد . برای نشان دادن قطعه کد از نشانه ایی استفاده می گردد که محل شروع و اتمام کد را نشان می دهند . برای مثال استفاده از عباراتی چون begin و end در زبانهایی چون پاسکال یا دلفی نشان دهنده محل شروع و خاتمه قطعه کد می باشد . یا در زبان قوی و محبوب C از اکولاد باز (}) به عنوان شروع کننده قطعه کد و از اکولاد بسته ( و begin,end و ... برای نمایش شروع و پایان یک قطعه کد استفده می کنند پایتون دارای علامت یا عبارت خاصی برای این منظور نمی باشد ! و برای مشخص کردن محدوده یک قطعه کد (مثلا تابع ، دستورات شرطی ، حلقه ، کلاس و ... ) از فاصله گزاری اول دستورات استفاده می گردد . به این صورت که پس از خطی که بقیه دستورات زیر مجموعه آن می باشند به اندازه دلخواه فاصله یا تورفتگی داده می شود این فاصله های یکسان تا زمانی ادامه می یابد که محدوده دستور پایان یابد . که این روش باعث کاهش مقدار برنامه و خوانایی برنامه می شود .

از این روش در حالت معمول و برای خوانایی در زبانهای دیگر نیز استفاده می گردد و اکثر برنامه نویسان از تورفتگی کد برای افزایش خوانایی برنامه استفاده می کنند . پایتون با استفاده از این قابلیت هم مشکل خود را رفع کرده و هم الزامی برای رعایت این نظم و روند خاص برنامه نویسی بهره برده . به این ترتیب کد ها و برنامه های پایتون تقریبا استاندارد و ظاهر یکسانی را دارا می باشند . برای مثال به کد زیر دقت کنید . این کد شکل و منطق کلی دستور شرطی If در پایتون می باشد .

 >>> name = 'python'
>>> lang = 'python'
>>> if lang == 'python':
...   print 'You Are in right way !'
...
You Are in right way !    

این یک مثال درست از قطعه کد می باشد . دستور چاپ دارای تورفتگی نسبت به دستور شرط می باشد . پس این دستور زیر مجموعه ای از شرط می باشد و در صورت درست بودن آن اجرا می گردد . اگر عبارت شرط حاوی دستورات بیشتری بود همه آن درست زیر دستور چاپ نوشته می شدند . در غیر اینصورت برنامه اجرا نشده و پیغام خطایی ظاهر می گردد . پس از تمام شدن قطعه کد باید دقیقا به زیر محل شروع شدن قطعه کد (در اینجا if) برگردید و ادامه برنامه رو دقیقا از زیر دستور اصلی قطعه کد ادامه بدهید .

در مثال بعدی یکی از دستورات داخل قطعه شرط (خط سوم) با دستور قبلی خود به اندازه یک فضای خالی فاصله دارد . برنامه اجرا نشده و با نمایش پیغامی محل وقوع خطا و نوع آن نمایش داده می شود .

 >>> if lang == 'python':
...   print 'You Are in right way !'
...  print 'go on'
 File "<stdin>", line 3
  print 'go on'
        ^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

پس اگر حتی دستور ساده ای چون دستور چاپ (print) را با فاصله (حتی یک فضای خالی) از سمت چپ بنویسید برنامه اجرا نخواهد شد . شاید این نوع خاص و منحصر به فرد در دفعات اول کمی سخت و تا حدودي مضحك بنظر آید اما یکی از مهمترین جنبه های پایتون می باشد که زیبایی خاصی به کد های نوشته شده می دهد و برنامه نویسی را لذت بخش و راحت می کند .


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK