پارامتر های ورودی

 

اگر امیر را از طریق خط فرمان (command prompt, console, terminal) اجرا کنید، می‌توانید با استفاده از سوییچ‌های آن عملکرد برنامه را مطابق نیازتان تغییر دهید.

برای مشاهده پارامترهای خط فرمان می توانید از آپشن h به صورت زیر استفاده کنید

amir -h

که خروجی مانند زیر دریافت خواهید کرد.

Usage: amir [options]
Options:
 --version        show program's version number and exit
 -h, --help       show this help message and exit
 -v, --verbose      Show debug messages
 -n, --noisy       Show all debug messages
 -d URL, --database=URL
            Set custom url for database (RFC-1738)
            Examples:
            -d sqlite:////absolute/path/to/foo.db
            -d sqlite:///:memory:
            -d mysql://user:pass@localhost/foo
 -p PATHNAME, --path=PATHNAME
            Set data path

توجه داشته باشید که در سیستم عامل ویندوز پیغام ها در دو فایل جداگانه به نام های error.log و stdout.log در کنار فایل اجرای ذخیره می شوند.

 • تغییر مسیر پوشه تنظیمات: به صورت پیش‌فرض، فایل تنظیمات و پایگاه داده‌ي اولیه برنامه در پوشه .amir در دایرکتوری خانگی کاربر ایجاد می‌شوند. (/home/username در لینوکس و Documents and Settings\usename در ویندوز)
با استفاده از سوییچ -p یا --path می‌توانید مسیر دیگری را برای پوشه تنظیمات معرفی کنید.
 • انتخاب پایگاه داده: امیر در اولین اجرا یک فایل پایگاه داده با نام amir.sqlite در پوشه تنظیمات می‌سازد. با سوییچ -d یا --database می‌توانید فایل دیگری را به عنوان پایگاه داده استفاده کنید.
 • نمایش پیغام‌ها برای اشکال یابی (debugging): اگر عملکرد برنامه با مشکلی مواجه است می‌توانید با سوییچ -v یا --verbose پیغام‌های خطا را ببینید.
 • نمایش تمام پیغام‌ها: در صورتی که سوییچ -v اطلاعات کافی به دست نیامد می‌توانید با سوییچ -n یا --noisy تمام پیغام‌های برنامه را ببینید. می‌توانید خروجی برنامه در این حالت یا حالت قبل را برای تیم توسعه دهندگان امیر بفرستید تا در تشخیص و رفع مشکل شما را راهنمایی کنند.

صفحه قبلی: راهنما
صفحه بعدی: کلیات حسابداری