PyGTK

PyGTk 2.0 مجموعه‌ای از ماژول‌های پایتون می‌باشد که وظیفه آن فراهم نمودن یک رابط از پایتون به GTK+ 2.X می‌باشد. سراسر این سند ، بر اساس نسخه GTK ، PyGTK 2.X و نسخه GTK+ 2.X نگارش یافته است . وب سایت اصلی PyGTK بوده و نویسنده اصلی آن James Henstridge می‌باشد.همچنین اسامی تمامی توسعه دهندگان این مجموعه در فایل AUTHORS بسته PyGTK و همینطور در انجمن PyGTK فهرست گردیده است .

PyGTK چیست؟

سیاحت PyGTK

آغاز به کار

راهنمای PyGTK


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: Glade