برنامه چیست؟

یک برنامه دنباله ای از دستورات می باشد که نحوه انجام یک کار را برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده بصورت دقیق مشخص نماید . این دستورات ممکن است برای حل یک فرمول ریاضی ، جستجوی یک داده ، نمایش اطلاعات یا هر چیز دیگری باشد . در اکثر زبانهای برنامه نویسی اهداف و مراحل مختلف و جداگانه ای وجود دارد . یک برنامه در حالت کلی باید بتواند اعمال زیر را انجام دهد .

دریافت داده
دریافت اطلاعات از کیبرد ، فایل یا سخت افزار و وسیله دیگر

خروج اطلاعات
هر برنامه باید بتواند اطلاعاتی را به خروجی چون صفحه نمایش ، فایل یا سخت افزار و وسیله دیگری ارسال کند

عملیات ریاضی
هر برنامه باید بتواند اعمال اصلی ریاضی چون ضرب ، تقسیم و ... را انجام و نتیجه را محاسبه نماید .

بررسی شرط
هر برنامه باید بتواند عبارات منطقی را مقایسه و نتیجه را محاسبه کند . برای مثال محاسبه بزرگتر یا کوچکتر بودن

تکرار
هر برنامه باید توانایی تکرار محدوده ای از کد را به تعداد مشخص داشته باشد .
تقریبا همه کارهایی که در طول فرایند اجرای یک برنامه انجام می گیرد یکی از حالت های ذکر شده می باشد . هنگام برنامه نویسی برنامه نویس مسئله موجود را با استفاده از روش های مختلف به بخش های کوچکتری تبدیل و هر کدام را بصورت جداگانه پیاده سازی می نماید . هر بخش دارای یک الگوریتم یا روش اجرا می باشد که منطق اصلی و روش انجام کار بصورت دقیق می باشد .


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK