عبارت assert

کلمات و کد های زیادی در پایتون وجود دارند از جمله کد ها ، کلاس ها و ... که یکی از آن ها کلمات کلیدی است این کلامات در IDE پیشفرض پایتون یا IDLE به رنگ نارنجی نمایش داده می شود حال ما می خواهیم یکی از این کلامات کلیدی را که عبارت assert نام دارد را آموزش دهیم


عبارت assert چه کاری انجام می دهد

عبارت assert در واقع کاری را انجام نمی دهد شاید شما بگویید یعنی چه؟ ببینید این عبارت مانند یک بازرس می ماند که شما می توانید در داخل کد خود قرار دهید تا از درستی کار های انجام شده اطمینان پیدا کنید. اگر تمام کار ها درست باشد پایتون از این عبارت می گذرد در غیر این صورت بازرس ما یعنی assert یک Error به برنامه ارسال می کند. شاید تا این جا برای شما جا نیفتاده باشد پس با یک مثال آن را برای شما جا می اندازیم


یکی از کاربرد های عبارت assert

فرض کنید شما برنامه ای نوشته اید که دو عدد را می گیرد و بزرگترین آن ها را نمایش می دهد. خب حالا شما می توانید بعد از پیدا کردن بزرگترین عدد یک بازرس تعیین کند تا ویژگی های این عدد را چک کند بطور مثال این عدد یا بارابر است با عدد اول و یا برابر است با عدد دوم و غیر از این نمی تواند باشد همچنین این عدد بزرگتر یا مساوی عدد اول و دوم است. حال اگر بزرگترین عدد این ویژگی ها را داشته باشد assert خطایی را ارسال نمی کند و بزرگترین عدد نمایش داده می شود در غیر این صورت خطا نمایش داده می شود البته شما می توانید با استفاده از مدیریت استثنا، خطای ایجاد شده را کنترل کرده و آنطور که دوست دارید خطا را به کابر نشان دهید

حال به کد آن می پردازیم


یکی از کاربرد های عبارت assert (کد پایتون)


>>> a = 3      # First Number
>>> b = 10     # Second Number
>>> max = 0     # Maximum Number
>>> if a < b: max= b
>>> if b < a: max= a
>>> assert (max == a or max == b) and max >= a and max >= b # Bazras
>>> print max

خب ما در 3 خط اول 3 متغیر تعریف کردیم که دو تای آن ها ورودی و آخری خروجی است در دو خط بعد آن خروجی و یا نتیجه را با بزرگترین عدد پر می کنیم و در خط بعد با کمک عبارت assert درستی نتیجه را بررسی می کنیم در صورت درست بودن خروجی چاپ می شود.


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK