راهنما

سلام؛ به راهنمای امیر خوش آمدید.

برنامه حسابداری امیر به صورت آزاد نوشته شده و شما می توانید آنرا تغییر داده و یا به دوستان خود نیز بدهید.


راهنمای استفاده

راهنمای توسعه
صفحه قبلی: نصب
صفحه بعدی: پارامتر های ورودی