عبارت print

شما به طور نا آگاهانه تا این جای کار با دستور print آشنا شده اید اما برای تکمیل شدن و پوشش دادن تمام دستورات کلیدی در پایتون ما آن را آموزش می دهیم اما برویم سر اصل مطلب. شما برای ارتباط با کاربر باید اطلاعاتی را به او نشان و از او دریافت کنید که در ساده ترین نوع اجرای این کار در کنسول ها رخ می دهد منظور من همان صفحه ای است که شبیه به داس است که در ویندوز به اختصار CMD و در لینوکس ترمینال نام دارد . ما در این صفحه به بحث در رابطه با نشان دادن متن در کنسول صحبت می کنیم اما در کنار آن به راه های گرفتن داده از کاربر نیز بحث می کنیم


عبارت print چه می کند

در واقع عبارت print همان طور که از اسمش پیداست برای چاپ متن یا هر چیز دیگر قابل نمایش بکار می رود اما در چاپ کردن هم نکاتی در همین دستور ابتدایی وجود دارد که یادگیری آن ها خالی از لطف نیست.


مثالِ همراه نکته

در مثال زیر ما دو مقدار از ورودی گرفته و آن ها را یکی پس از دیگری چاپ می کنیم

 

>>> a = 0
>>> b = 0
>>> a = raw_input("Enter a : ")
>>> b = raw_input("Enter b : ")
>>> print "a =",a,"b =",b

نکته 1 : برای گرفتن اطلاعات از کاربر از تابع raw_input استفاده می شود

نکته 2 : استفاده از تابع input به جای raw_input باعث ایجاد خطای زمان اجرای جدی خواهد شد

نکته 3 : برای گرفتن کد از کاربر از تابعinput استفاده کنید منظور از کد بطور مثال تعریف یک متغیر مثل کد زیر

>>> a = 0

یعنی شما به کابر اجازه می دهید بین کد های شما برنامه ای بنویسد

نکته 4 : استفاده از کاما (,) در میان چند عبارت در هنگام استفاده از دستور print باعث می شود تا مفسر پایتون بین آن ها space یا همان فضای خالی ایجاد کند


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK